Úvod do digitálnych certifikátov   1/5

Táto príručka je všeobecným predstavením technológie digitálnych certifikátov a PKI.

Technológia

Digitálne certifikáty sú prostriedky ktorými zákazníci a firmu môžu realizovať zabezpečené aplikácie v infraštruktúre verejných kľúčov (Public Key Infrastructure, PKI). PKI je technológia na zaistenie bezpečnosti elektronického obchodovania a internetovej komunikácie.

Prečo je potreba bezpečnosti na internete nutná?

Zažívame teraz informačný vek. Množstvo ľudí a spoločností s prístupom na internet sa stále zvyšuje veľkou rýchlosťou. Prístup na internet sa stáva rýchlejší a dostupnejší, čoho dôsledkom je, že ľudia trávia čoraz viac času na internete pre osobnú komunikácia i obchodné transakcie.

Internet je otvorená počítačová sieť. Hocikto môže používať internet, a teda v princípe môže využiť jeho zraniteľnosť pre svoj prospech. Ak má mat internet úspech ako pomôcka pri obchodovaní či dôvernom komunikovaní, vyžaduje si to zaistenie bezpečnosti.

Čo bezpečnosť pokrýva?

 • Registrácia / autentifikácia:
  Osoby / subjekty s ktorý komunikujeme sú skutočne tí, o ktorých tvrdia že sú.
 • Dôvernosť:
  Informácia vo vnútri správy alebo transakcie je dôverná. Môže ju prečítať a porozumieť len odosielateľ a adresát (príjemca).
 • Integrita:
  Informácia vo vnútri správy neboli cestou pozmenená, alebo vymenená.
 • Neodmietnutelnosť:
  Odosielateľ nemôže poprieť odoslanie správy a príjemca nemôže poprieť jej prijatie.
 • Riadenie prístupu:
  Prístup k chráneným informáciám je realizovaný iba oprávnenou osobou alebo subjektom.

Všetky spomenuté bezpečnostné princípy môžu byt dosiahnuté a implementované technológiou infraštruktúry verejného kľúča (využitím digitálnych certifikátov).

Ďalej >>